دسته‌بندی نشده

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

به موجب بند يك مادة 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد

و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمي كشور است

كه وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي ) ايران را به عهده دارد.

تدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف در كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه* صاحب نظران مراكز و مؤسسات علمي،

پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي شود وكوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فناوري و تجاري است.

كه از مشاركت آگاهانه و منصفانة صاحبان حق و نفع، شامل توليدكنندگان، مصرفكنندگان، صادركنندگان و وارد كنندگان،

مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمان هاي دولتي و غير دولتي حاصل مي شود .

پيش نويس استانداردهاي ملي ايران

براي نظرخواهي به مراجع ذي نفع و اعضاي كميسيون هاي

فني مربوط ارسال مي شود

و پس از دريافت نظرها و پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح

و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) ايران چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان هاي علاقه مند و ذيصلا ح نيز ب ا رعايت ضوابط تعيين شده تهيه ميكنند

دركميتة ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر مي شود .

بدين ترتيب،استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شمارة 5 تدوين

و در كميتة ملي استاندارد مربوط كه مؤسسه استاندارد تشكيل ميدهد به تصويب رسيده باشد.

1 كميسيون بين المللي (ISO) مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد است

و به عنوان تنه ا رابط 4 كميسيون كدكس (OIML) 2 و سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني (IEC) الكتروتكنيك در كشور فعاليت مي كند.

در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي هاي خاص (CAC) غذايي كشور،

از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين المللي بهرهگيري ميشود.

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند ب ا رعايت موازين پيش بيني شده در قانون ،

براي حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي ، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي،

اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصولات توليدي داخل كشو ر و / يا اقلام وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري نمايد.

مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور ،

اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

 

همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينة مشاوره، آموزش، بازرسي،

مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيستمحيطي، آزمايشگاه ها و مراكز كاليبراسيون (واسنجي) وسايل سنجش،

مؤسسة استاندارد اين گونه دام سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران ارزيابي مي كند

و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامة تأييد صلاحيت به آن ها اعطا و بر عملكرد آنها نظارت ميكند.

ترويج دستگاه بين المللي يكاها، كاليبراسيون (واسنجي) وسايل سنجش،

تعيين عيار فلزات گرانبه ا و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين مؤسسه است.

معرفی محصولات ما

مجموعه وستا شیمی با سابقه ای طولانی در تولید انواع  چسب کاشی، چسب سرامیک،چسب پرسلان، چسب بتن، چسب آب بندی، آب بندی استخر، چسب بلوک سبک، چسب هبلکس، چسب ضد اسید، ملات ضد اسید، عایق رطوبتی، پودر بند کشی، چسب اپوکسی، زرین اپوکسی، کاهگل، گروت، خمیر کاشت میلگرد، پرایمرساختمانی، پرایمررنگ، پرایمرکاغذ دیواری، چسب سنگ، چسب اسلب، آب بندی پشت بام با بهترین کیفیت می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در حین خرید با شماره های مجموعه وستا شیمی اسپادانا تماس حاصل فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *