آیا چسب کاشی ضد آب است؟ آیا در این چسب، سیمان وجود دارد؟

آیا چسب کاشی ضد آب است؟ آیا در این چسب، سیمان وجود دارد؟ آیا می توانیم خودمان کاشی را بچسبانیم؟پودر بندکشی چند رنگ دارد؟

ادامه مطالعه

استاندارد های بتن

قسمتی از استاندارد EN 1504 شامل ویژگی های عملکردی فراورده ها و روش های آزمون متناظر می باشد.

با این روش فرآورده ها به صورت جداگانه و برای مورد خاص در نظر گرفته شده برای تعمیر و حفاظت یک سازه بتنی انتخاب میشوند.

ادامه مطالعه

درجه جذب آب

میزان جذب آب کاشی (Water Absorption) طبقه‌بندی مهم دیگر در انتخاب کاشی های سرامیکی در هنگام خریدن کاشی می باشد

که در هنگام خرید باید به آن توجه کنید.

چهار نوع دسته بندی در این نوع درجه بندی موجود میباشد

که در آن‌ها نام و درصد جذب آب یک کاشی بیان می شود

هر چقدر میزان این عدد کمتر باشد مقدار نفوذ پذیری رطوبت به کاشی کمتر می شود.

ادامه مطالعه